Double-click to edit
Toggle toolbar
  - + x
Start  

Kart og terreng

Fredag

Nyprodusert sprintkart etter ny sprint norm. Målestokk 1:4.000, ekvidistanse 2 m.

Det blir sprint på asfalt og litt gress, gjennom byen og boligområder. Middels kupert. Forbudt med piggsko!

Lørdag og Søndag 

"Heistadmoen". Ny-reviderte utsnitt fra eksisterende kartbase.

Målestokk 1:10.000 / 1:7.500 over 50 år. Ekvidistanse 5 m.

Middels kupert furuskog med god løpbarhet.

Området nær arena har endel brede skiløypetraseer og grusveier.

Terrengsperring

Terrenget er sperret for aktuelle deltakere. Se regler og avgrensning her.