Usikkerhet rundt tidspunkt for gjenåpning til trinn 3

17.06.2021 Per Gustafsson

Vi vet fortsatt ikke når trinn 3 gjenåpningen starter. Vi har blitt bedt av NOF om å avvente noen dager før vi tar beslutning om deltagerbegrensning.